Kurtyna powietrzna

Kurtyna powietrzna jest urządzeniem służącym do zapobiegania przedostawania się powietrza lub zanieczyszczeń z jednego miejsca do drugiego.

Najczęstszym zastosowaniem jest skierowany w dół wentylator dmuchawy zamontowany nad wejściem do budynku, lub w łączniku pomiędzy dwoma pomieszczeniami w których panuje różna temperatura. Wentylator w kurtynie powietrznej musi być na tyle silny, aby wygenerować strumień powietrza, który może dotrzeć do podłogi.

Przepływ powietrza przez drzwi zależy od siły wiatru, różnic temperatur i różnicy ciśnień. Kurtyna powietrzna działa najlepiej, gdy różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku jest neutralna. Ekstremalne różnice temperatur, windy w bliskim sąsiedztwie lub wysoka wilgotność mogą zmniejszyć skuteczność kurtyny powietrznej.

Najbardziej skuteczną kurtyną powietrzną jest ta która ma na tyle silny nadmuch, że jest w stanie zatrzymać klimatyzowane powietrze wewnątrz pomieszczenia. Taka kurtyna powietrzna generuje dużą prędkość wydmuchiwanego powietrza w systemie góra-dół oraz odzyskuje chłodne powietrze przez komory, które je później recykulują. Ta konfiguracja jest możliwa dla nowych budynków, ale trudne do realizacji w istniejących budynkach. Kurtyna powietrzna jest najbardziej skuteczna przy niskich zewnętrznych prędkościach wiatru. W idealnych warunkach zerowego wiatru skuteczność kurtyny powietrznej jest w swoim maksimum. W warunkach wietrznych, kurtyna powietrzna nie może stworzyć doskonałego uszczelnienia, ale często stosuje się w celu zmniejszenia mieszania powietrza.

Do zastosowań komercyjnych, takich jak sklepowych wejściach, komfort użytkowania kurtyn powietrznych dyktuje niskie prędkości nadmuchu, które zmniejszają efektywność separacji powietrza zewnętrznego od powietrza wewnętrznego.

Do góry