Zasady funkcjonowania klimatyzacji

Zasada działania klimatyzacji polega na pobraniu energii w jednym miejscu i oddaniu jej w innym miejscu.

Do tego procesu potrzebujemy jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej oraz łączące je rurki miedziane, którymi przepływa czynnik chłodniczy, przekazując energię z jednej jednostki do drugiej.

CHŁODZENIE

1. Wewnętrzna jednostka Fujitsu_indoor

Gorące powietrze jest wwiewane przez wentylator na wymiennik ciepła, którym płynie czynnik chłodniczy. Chłodny czynnik pobiera temperaturę z powietrza, tym samym powodując że do pomieszczenia wędruje powietrze chłodne.

2. Rurki miedziane

Przez rury miedziane przepływa czynnik chłodniczy, który przekazuje energię (temperaturę) z jednej jednostki do drugiej.

3. Zewnętrzna jednostka fujitsu outdoor

Czynnik chłodniczy sprzężony w stanie gazowym zostaje ogrzany przez co wzrasta jego punkt wrzenia. Ciepło uzyskane w jednostce zewnętrznej w wyniku sprzężenia zostaje oddane do powietrza na zewnątrz za pomocą wentylatora, który oddaje powietrze na zewnątrz.

4. Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy w formie ciekłej wraca do wewnętrznej jednostki.

5. Wewnętrzna jednostka

W wewnętrznej jednostce czynnik rozpręża się, dzięki czemu pobiera ciepło z powietrza w pomieszczeniu.

MIESZANY CYKL OBIEGU CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO

Klimatyzator funkcjonuje podobnie do lodówki. W ramach „cyklu chłodniczego” uczestniczą 4 procesy:

1. Głównym urządzeniem jest sprężarka, która wtłacza czynnik chłodniczy przez system. Przed sprężarką czynnik chłodniczy jest pod niskim ciśnieniem. W niej czynnik zostaje poddany wysokiemu ciśnieniu a także ogrzaniu i zostaje przekazany do skraplacza.

2. W skraplaczu gorący sprężony gaz oddaje na zewnątrz powietrze – sprężone powietrze o niższej temperaturze.

3. Ta ciecz zostaje przepuszczona przez zawór rozprężny, który obniża ciśnienie substancji, a efektem tego jest obniżenie temperatury substancji do niższej od temaperatury powietrza na zewnątrz.

4. Rozprężona substancja zostaje przekazana do parownika, w którym poprzez efekt parowania absorbuje powietrze z wewnątrz pomieszczenia przechodząc w rozprężony gazowy stan. Zostaje od spowrotem przekazany do sprężarki, w której cały cykl jest ponawiany.

Do góry